องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาปรังปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 1 ก.ค. 2563 ]2
2 ประกาศราคากลางโครงการขายายเขตทาง คสล.บ้านวังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]37
3 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]44
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2562 ]58
5 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 1 พ.ย. 2562 ]58
6 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาเทพื้น คสล.บริเวณลานกิจกรรมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังผือ หมู่ ๔ [ 1 พ.ย. 2562 ]29
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านวังผือ-นาเสถียร [ 2 ต.ค. 2562 ]1
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดอันเนื่องมาจากอุทกภัย(พายุโพดุล) [ 10 ก.ย. 2562 ]59
9 ประกาศราคากลางโครงการจัางเหมาซ่อมแซมคันคูที่ขาดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย(พายุโพดุล) [ 10 ก.ย. 2562 ]67
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนคสล.บ้านวังผือ หมู่ 4 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 [ 1 ส.ค. 2562 ]81
 
หน้า 1|2|3|4