องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ 1 และบ้านส้มป่อยใหญ่ ม.2 [ 16 ก.ย. 2563 ]43
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ 6 และบ้านหินฮาว หมู่ 7 [ 16 ก.ย. 2563 ]23
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ 8 [ 16 ก.ย. 2563 ]22
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 [ 16 ก.ย. 2563 ]9
5 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยบ้านขามป้อม หมู่ ๑ และบ้านขามป้อม หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 2 ก.ย. 2563 ]28
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลขามป้อม ม.1,2,3,4,6,8,9 และ ม.10 ภายในตำบลขามป้อม [ 5 ส.ค. 2563 ]32
7 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูและสันฝาย จำนววน 2 จุด บ้านหินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 5 ส.ค. 2563 ]27
8 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง)บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 ส.ค. 2563 ]28
9 โครงการจ้างเหมาปรังปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 1 ก.ค. 2563 ]34
10 ประกาศราคากลางโครงการขายายเขตทาง คสล.บ้านวังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5