องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขยายเขตทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ [ 25 พ.ย. 2562 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเทพื้นคสล.บริเวณลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ ๔ [ 18 พ.ย. 2562 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคูที่ขาดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย พายุโพดุล [ 23 ก.ย. 2562 ]79
14 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดอันเนื่องมาจากพายุโพดุล [ 17 ก.ย. 2562 ]91
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังผือ ม.4 และบ้านหนองนกเขียน ม.10 [ 15 ส.ค. 2562 ]80
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงลูกรังบดอัดแน่น ทล.2297 แยกบ้านหนองนกเขียน ม.10 และบ้านส้มป่อยน้อย ม.3 [ 7 ส.ค. 2562 ]78
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถนน คสล.บ้านหินฮาว-หนองโก [ 3 พ.ค. 2562 ]77
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาเสถียร หมู่ 8 [ 3 พ.ค. 2562 ]85
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ) ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 [ 29 เม.ย. 2562 ]79
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผือ หมู่ 4 [ 24 ต.ค. 2561 ]76
 
|1หน้า 2