องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมประชุมสมัยวิสามัญ


ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)