องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชนภายในตำบลขามป้อมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2563  ณ  จังหวัดนครพนม