วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา จำนวน ๑ คัน ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้าพพร้อมชุด นางเทียน,ผู้ถือป้าย,นางรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนสำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (ส่วนสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ-๘๑๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม เช่าชุดพร้อมเครื่องประดับสำหรับนางรำบวงสรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพพร้อมจัดหาน้ำแข็งและน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง