องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2...
       รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่2
  โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น
       โครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น รายการ "ฟังเสียงประเทสไทย" โดยคุณสุทธิชัย
  โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี2563
      

 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติอื่นๆ ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
แบบเบิกสวัสดิการต่างๆ
ประกาศรายไตรมาส ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
E-SERVICE
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
การบริหารงานบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 
 

ศูนย์ไอซีทีตำบล

เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล