องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2559 ]153
2 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) [ 9 พ.ย. 2559 ]165
3 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) [ 9 พ.ย. 2559 ]167
4 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) [ 9 พ.ย. 2559 ]159
5 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221) [ 9 พ.ย. 2559 ]149
6 แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ [ 9 พ.ย. 2559 ]130
7 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 9 พ.ย. 2559 ]122
8 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 9 พ.ย. 2559 ]125
9 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 9 พ.ย. 2559 ]127
10 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [ 9 พ.ย. 2559 ]127