องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ใบมอบฉันทะ [ 10 พ.ย. 2559 ]107
2 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 10 พ.ย. 2559 ]87
3 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) [ 9 พ.ย. 2559 ]94
4 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7133) [ 9 พ.ย. 2559 ]95
5 แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยหรือไปปฏิบัติราชการต่างส่วนราชการผู้เบิก (แบบ 7134) [ 9 พ.ย. 2559 ]112
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) [ 9 พ.ย. 2559 ]98
7 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7132) [ 9 พ.ย. 2559 ]90
8 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) [ 9 พ.ย. 2559 ]90
9 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) [ 9 พ.ย. 2559 ]87
10 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) [ 9 พ.ย. 2559 ]90
 
หน้า 1|2