องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ 7221) [ 9 พ.ย. 2559 ]131
12 แบบฟอร์มเบิกค่าเดินทางไปราชการ [ 9 พ.ย. 2559 ]114
13 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร [ 9 พ.ย. 2559 ]109
14 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว [ 9 พ.ย. 2559 ]113
15 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน [ 9 พ.ย. 2559 ]115
16 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท [ 9 พ.ย. 2559 ]113
 
|1หน้า 2