องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผ่นพับการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล [ 18 ม.ค. 2564 ]42
2 แผ่นพับการรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]34
3 แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการและส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 18 ม.ค. 2564 ]32