องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กระติบข้าว

กลุ่มจักสาน

 180 หินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางสมัย หล้าประ

โทร :  08-6226-6990

   

พรมเช็ดเท้าวังผือ

  1 วังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางยม สุตมาตย์

โทร :  08-7236-4922

   

มะม่วงแช่อิ่ม  มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโก

 63 หมู่ 6 บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางอังกาพย์ ไชยปา

โทร :  043 214105

   

กล้วยฉาบ  มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโก

 63 หมู่ 6 บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางอังกาพย์ ไชยปา

โทร :  043 214105