องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 


สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2561