วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ-๘๑๗๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม เช่าชุดพร้อมเครื่องประดับสำหรับนางรำบวงสรวง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารพพร้อมจัดหาน้ำแข็งและน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
เหมาจัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี ๒๕๖๒
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป ชนิดถุง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมามโหรี ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง