วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมจัดหาอาหารว่างและน้ำดื่มน้ำแข็ง ตามโครงการวันผู้สูงอายุ(รดน้ำขอพร) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ(รดน้ำขอพร) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน กธ-๘๑๘๘ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำแข็งและน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาแต่งหน้า ทำผมผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรด ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด ขามป้อมคัพ ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง