องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามป้อม


วันที่ 21 ธันวาคม 2559 (ตั้งแต่เวลา 09.00น.)

          องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดยท่าน เสถียร  ชะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามป้อม และชมรมผู้สูงอายุตำบลขามป้อม ได้ดำเนินการจัดโครงการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามป้อมขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม หมู่ที่ 10  ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาคารศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร     เป็นเงินจำนวน 600,000.- บาท  และสนับสนุนเป็นค่าจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์    จำนวนเงิน 136,660.- บาท     ซึ่งจะได้ส่งมอบให้กับ นายสา  ปะนะสุนา ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลขามป้อม ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมอย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ต่อไป
          ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ศรีสุดา วิชากุล หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้เปิดผ้าแพร จากนั้น พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เจิมอาคาร และถวายภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยัง  ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่  ซึ่งเดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารศูนย์ฯ ตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมพิธีอย่างคับคั่ง