องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสำรวจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560


          วันที่ 6-23 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดย นายเสถียร  ชะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม และคณะผู้บริหาร มอบกองคลัง โดยคุณกาญจนพรรณ  ไสยกิจ ผู้อำนวยการกองคลัง ออกพื้นที่สำรวจภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย บริเวณพื้นที่ตำบลขามป้อม  เพื่อนำภาษีที่เก็บได้นำมาพัฒนาตำบลขามป้อมให้ก้าวหน้าต่อไป "ภาษีของท่านมีค่า ช่วยพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน"