องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2560


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่  8-10 มีนาคม  2560 ณ  ค่ายลูกเสือพันทวาศิษฎ์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น