องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) [ 14 ธ.ค. 2559 ]59
2 ระเบียบค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]56
3 หลักเกณฑ์ระเบียบบุคลากรทางการศึกษาครู อบต. [ 14 ธ.ค. 2559 ]44
4 ระเบียบการจัดการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ตำแหน่งระบบแท่ง [ 14 ธ.ค. 2559 ]53
5 ระเบียบจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]52
6 ระเบียบการระบุตำแหน่งเปลี่ยนบัตรระบบชีเป็นระบบแท่ง [ 14 ธ.ค. 2559 ]55
7 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2559 ]51