องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การคัดเลือก สอบคัดเลือก คสช. [ 3 ธ.ค. 2561 ]19
2 เลื่อนระดับในระบบแท่งตาม ว.144 [ 3 ธ.ค. 2561 ]18
3 วันลา ของพนักงานส่วนตำบลขามป้อม [ 17 ส.ค. 2561 ]158
4 ระเบียบบำเห็นจบำนาญ [ 8 ส.ค. 2561 ]17
5 สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ [ 8 ส.ค. 2561 ]19
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมฯ [ 8 ส.ค. 2561 ]163
7 พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]145
8 ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชฯ [ 8 ส.ค. 2561 ]155
9 แบบฟร์อมขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ [ 8 ส.ค. 2561 ]178