องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เลื่อนระดับในระบบแท่งตาม ว.144 [ 3 ธ.ค. 2561 ]34
2 การคัดเลือก สอบคัดเลือก คสช. [ 3 ธ.ค. 2561 ]37
3 แบบประเมินเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป [ 3 ธ.ค. 2561 ]584
4 ระเบียบบำเห็นจบำนาญ [ 8 ส.ค. 2561 ]48
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมฯ [ 8 ส.ค. 2561 ]35
6 พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]29
7 แบบฟร์อมขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ [ 8 ส.ค. 2561 ]36