องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
  ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ของระบบประปา อบต.ขามป้อม [วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 5]
 
  "วันบัณฑิตน้อย"ประจำปี ๒๕๖๕ [วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการ"แข่งขันกีฬาสานสายใยครอบครัว[วันที่ 2023-03-10][ผู้อ่าน 15]
 
  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 22]
 
  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ่อน้ำบาดาล อบต.ขามป้อม [วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 32]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านวังผือ หมู่ที่ ๙[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจบ้านผู้พิการ หมู่ที่๑ และ หมู่ที่ ๖[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 8]
 
  รถบรรทุกน้ำออกให้บริการ ล้างท่อนํ้าเสียอุดตัน[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 21]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน สำนักงาน อบต.ขามป้อม[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 11]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 12]
 
  รถบรรทุกน้ำออกให้บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3|4