องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 2 ก.ค. 2567 ]5
2 ประกาศผลการรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 2 ก.ค. 2567 ]2
3 ประกาศ การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศ การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 14 มิ.ย. 2567 ]4
6 ประกาศ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 มิ.ย. 2567 ]28
7 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การออกบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 พ.ค. 2567 ]21
8 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.79-005 สาย หมู่ที่ 1 [ 23 พ.ค. 2567 ]8
9 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]8
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 24 เม.ย. 2567 ]20
11 ประกาศ ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]11
12 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]58
13 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 1 ก.พ. 2567 ]50
14 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]82
15 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ [ 31 ม.ค. 2567 ]61
16 ประกาศ เรื่องริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ [ 26 ม.ค. 2567 ]60
17 ประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 1 ธ.ค. 2566 ]17
18 ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]48
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]19
20 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
 
หน้า 1|2|3|4