องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]2
2 ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล [ 9 ม.ค. 2566 ]10
3 การแก้ปัญหาขยะด้วยหลักการ 3 R [ 9 ม.ค. 2566 ]12
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราช พ.ศ.2555 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 ม.ค. 2566 ]9
6 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปรัเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ย. 2565 ]37
7 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 ก.ย. 2565 ]3
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]283
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 ม.ค. 2565 ]279
10 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 14 ม.ค. 2565 ]287
11 นโยบายไม่รับของขวัญ [ 11 ม.ค. 2565 ]281
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]314
13 การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว [ 23 ธ.ค. 2564 ]248
14 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 11 ต.ค. 2564 ]293
15 กฏกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย พ.ศ.2524 [ 30 ก.ย. 2564 ]242
16 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]250
17 การใช้งานระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและ LINE Application [ 10 ก.ย. 2564 ]290
18 กฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]283
19 กฏกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ.2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]241
20 ผลคะแนนการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) อบต.ขามป้อม [ 27 มี.ค. 2564 ]247
 
หน้า 1|2|3