องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1


  นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

 

2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07