องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้กักตัว โควิด - 19


นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  มอบหมายให้นายคำไพ  บัวระบัดทอง นายบุญเริง  ป่อยยิ้ม  ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นายสมบัติ  มีอ่อน  ตำแหน่ง  เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้ามอบถุงยังชีพช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้กักตัว โควิด-19 ภายในตำบลขามป้อม





2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07