องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน นำโดยท่านนายกคำสอนธนากุล ไชยปาก ได้เปิดการประชุม พร้อมด้วยปลัดอบต. รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการได้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

2022-11-22
2022-11-15
2022-10-23
2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10