องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

2022-11-22
2022-11-15
2022-10-23
2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10