องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖


วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08