องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖


วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

2023-01-19
2023-01-14
2022-12-23
2022-12-19
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-06
2022-12-05
2022-11-30
2022-11-29