องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


รถบรรทุกน้ำออกให้บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมให้กับลูกเสือ

2023-03-21
2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03