องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


สำรวจบ้านผู้พิการ หมู่ที่๑ และ หมู่ที่ ๖


กองช่างร่วมกับงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้สำรวจบ้านผู้พิการ หมู่ที่๑ และ หมู่ที่ ๖ เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ (งบประมาณ พมจ.ขอนแก่น)

2023-05-24
2023-05-21
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-08
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-22
2023-04-22