องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


รถบรรทุกน้ำออกให้บริการ ล้างท่อนํ้าเสียอุดตัน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้นำรถบรรทุกน้ำออกให้บริการ ล้างท่อนํ้าเสียอุดตัน ณ ศาลากลางบ้านบ้านวังผือ หมู่ที่ ๙

2023-05-24
2023-05-21
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-08
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-22
2023-04-22