องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์
- ที่ดิน / สิ่งปลูกสร้าง
- อัตราภาษีที่จัดเก็บ
- รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
✅ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง✅ ประจำปี 2566 ตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบขยายเวลาในการแจ้งประเมิน และ ในปีนี้ท่านยังได้รับส่วนลดอีก 15% ภายใน เดือน เมษายน 2566 ท่านจะได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี
โดยจะต้องดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น
👉ภายใน มิถุนายน 2566
ข้อมูลบางส่วนมีปริมาณข้อมูลมาก
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
2023-03-21
2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03