องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ออกพื้นที่ให้กำลังใจชาวบ้าน บ้านวังผือ หมู่ที่ ๔,๙


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดยนายบุญเริง ป่อยยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นายสมบัติ มีอ่อน เลขาฯ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในและ ผู้ช่วยเหลืองานสาธารณสุข ได้ร่วมให้กำลังใจชาวบ้านวังผือ หมู่ที่ 4 ,9 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อบต ขามป้อม ในการกำจัดวัชพืชในลำห้วยวังผือ

2023-05-24
2023-05-21
2023-05-17
2023-05-16
2023-05-08
2023-05-01
2023-05-01
2023-04-28
2023-04-22
2023-04-22