องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล


 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
97 หมู่.10 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
โทรศัพท์ 043-306526  / โทรสาร 0-4330-6918

 

E- mail: Khampom2009@gmail.com

Web Site : WWW.KHAMPOM.GO.TH