องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

กลุ่มจักสาน

 180 หินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางสมัย หล้าประ

โทร :  08-6226-6990

   

พรมเช็ดเท้าวังผือ

  1 วังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางยม สุตมาตย์

โทร :  08-7236-4922

   

มะม่วงแช่อิ่ม  มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโก

 63 หมู่ 6 บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางอังกาพย์ ไชยปา

โทร :  043 214105

   

กล้วยฉาบ  มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองโก

 63 หมู่ 6 บ้านหนองโก ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางอังกาพย์ ไชยปา

โทร :  043 214105