องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


น.ส อลันดา  ครองยุติ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
เลขที่ตำแหน่ง 05-3-12-3205-001