องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุและทรัพย์สิน [ 16 ธ.ค. 2565 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ [ 16 ธ.ค. 2565 ]10
3 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 16 ธ.ค. 2565 ]9
4 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 15 ธ.ค. 2565 ]11
5 คู่ม์อการปฏิบัติงานกองช่าง [ 2 ธ.ค. 2565 ]9
6 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพอบต.ขามป้อม [ 29 พ.ย. 2565 ]9
7 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/สารบรรณ [ 4 ม.ค. 2565 ]257
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 4 ม.ค. 2565 ]256