องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อบัญญัติอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ ประเภทจำหน่ายสินค้าหรือทางสาธารณะ [ 6 ก.ค. 2565 ]127
2 ข้อบัญญัติ ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยโค กระบือ [ 6 ก.ค. 2565 ]126
3 ข้อบัญญัติ ประเภทตลาด [ 6 ก.ค. 2565 ]130
4 ข้อบัญญัติ ประเภทสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร [ 6 ก.ค. 2565 ]123
5 ข้อบัญญัติ ประเภทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ [ 6 ก.ค. 2565 ]132
6 ข้อบัญญัติ ประเภทควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ค. 2565 ]168
7 ข้อบัญญัติ ประเภทการกำจัดขยะมูลฝอย [ 1 ก.ค. 2565 ]118
8 ข้อบัญญัติ ประเภทการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 1 ก.ค. 2565 ]146