องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม