องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2558

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม