องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม