องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร,พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร,พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม