องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มาตรการใช้ดุลยพินิจฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรการใช้ดุลยพินิจฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม