องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


มาตรการการให้รางวัลและการลงโทษแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการการให้รางวัลและการลงโทษแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม