องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานรับ จ่าย ประจำไตรมาศที่ 3/2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]205
22 รายงานงบทดลองและรายงานประกอบอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]211
23 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]206
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ [ 29 ธ.ค. 2559 ]205
25 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]198
26 รายงานการประชุมสามัญ สมัย4/59 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2559 ]195
27 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]195
28 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]210
29 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 พ.ย. 2559 ]194
30 รายงานรับ จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]195
31 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]194
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]194
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]196
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ม.ค. 2559 ]196
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]196
36 กำหนดการยื่นเสียภาษี ประจำปี 2559 [ 25 ธ.ค. 2558 ]195
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์กการบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี 2556-2559 [ 18 พ.ย. 2556 ]211
 
|1หน้า 2